Welkom

Via deze weg kunt u alle praktische informatie vinden rond de werking van deze praktijk:

wie zijn we, wat doen we, werkuren, wachtdienst, …

! MOMENTEEL HEBBEN WIJ EEN TIJDELIJKE PATIËNTENSTOP, DEZE WORDT HERBEKEKEN IN OKTOBERHuisartsenpraktijk Molenpad

Identiteitskaart

Wij vragen om bij iedere consultatie steeds uw identiteitskaart bij te hebben.

Voor kinderen is de KidsID of ISI+ kaart noodzakelijk.Voorschriften en andere documenten

Ten gevolge van de nieuwe GDPR-wetgeving dienen voorschriften en andere documenten (bv. verwijsbrieven) persoonlijk opgehaald te worden. U dient hier dan ook een afspraak voor maken.