Geïnformeerde toestemming

Tegenwoordig worden heel wat gezondheidsgegevens elektronisch uitgewisseld tussen verschillende gezondheidswerkers. Deze uitwisseling van gegevens verloopt via het zogenaamde Ehealth-platform van de Belgische overheid. Om dit mogelijk te maken, is het belangrijk dat wij hiervoor eerst uw toestemming krijgen.

Uw toestemming geven kan u op twee manieren:

  • In de praktijk. Hiervoor is uw identiteitskaart absoluut noodzakelijk. Voor kinderen volstaat de ISI+ kaart.  
  • Thuis via de webtoepassing ehealthconsent.Meer informatie