COVID-19Corona-virus (COVID-19)

Er is geen reden tot paniek, hulpverleners staan klaar om te helpen wanneer nodig.

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus, door aandacht te hebben voor hygiëne en kwetsbare personen te beschermen.


Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)?

Blijf thuis en neem telefonisch contact met ons op. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Via een telefonisch consult luisteren we naar je klachten en oordelen we of je thuis kan uitzieken en/of er verder onderzoek nodig is. Het is tijdelijk niet meer mogelijk online een afspraak te maken, zodat wij zieken en niet-zieken kunnen scheiden in de wachtzaal. 


 1 afspraak =  1 patiënt.

Breng niemand ongevraagd mee naar de consultatie. U mag zich laten begeleiden naar de consultatie door maximum 1 (gezonde) persoon.


Informatie met tips en adviezen omtrent het coronavirus kan u terugvinden op volgende website: 

https://www.info-coronavirus.be/nl/


Wat kan je zelf doen? 

  • Was regelmatig je handen 

  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

  • Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nees in de binnenkant van je elleboog. 

  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

  • Blijft thuis als je ziek bent. 

  • Wees aandachtig voor risicogroepen. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.

Bij vragen kan je steeds contact met ons opnemen.